Bondgenoot van naasten

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Naasten zijn hulpvrager, mantelzorger en belangenbehartiger. Maar in de eerste plaats zijn zij natuurlijk ouder, partner, familie en hebben zij ‘ook nog een eigen leven’. Om mensen met een beperking en hun naasten beter te ondersteunen in het vinden van de juiste zorg is er binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) een recht op onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Binnen het programma Volwaardig leven heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vijf pilots ingericht om te onderzoeken hoe cliëntondersteuning voor deze naasten en cliënten beter kan.
Voor vier specifieke groepen binnen de gehandicaptenzorg en complexe zorg is een aparte pilot ingericht. Desondanks zijn er gezinnen waar naasten ‘spaak’ lopen en effectieve ondersteuning in de praktijk moeilijk is. Bijvoorbeeld doordat de specifieke zorgvraag die hun familielid heeft erg complex is of buiten de reguliere ‘hokjes’ van het zorgstelsel valt. Hiervoor is de vijfde Pilot in het leven geroepen welke zich primair richt op naasten.

Het doel van de pilot is om 150 naasten in Nederland betere ondersteuning te bieden en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de cliëntondersteuning hierop aan te passen. De beoogde resultaten voor deze vijfde pilot zijn:

  • Inzicht waaruit deze betere ondersteuning bestaat en welke effecten dit op de naasten heeft.
  • Inzicht wat nodig is om deze betere ondersteuning te bieden (onder andere vaardigheden en kwaliteiten ondersteuners, regelgeving, intervisie, financiering).
  • Inzicht of, en zo ja waarin, deze ondersteuning afwijkt van de reguliere cliëntondersteuning, waar de grenzen liggen en op welke wijze dit in samenhang georganiseerd kan worden, zodat de ondersteuning breder inzetbaar is

Deze inzichten zijn input voor toekomstig beleid voor cliëntondersteuning binnen de Wet langdurige zorg.

Download het plan van uitvoering voor Pilot5 hier:

In het oorspronkelijke plan van aanpak voor pilot5 is rekening gehouden met een afbouwfase na afronding van de pilot. Het kan immers niet zo zijn dat bij afronding er nadeel zou ontstaan bij gezinnen en naasten van wie het traject nog niet is afgerond. De instroom van naasten naar de beoogde 150 heeft volgens planning een jaar in beslag genomen. Na september 2020 zijn er geen naasten meer ingestroomd om de uitstroom periode ook volledig te kunnen benutten om tot finale afronding te komen.

Download het plan voor de verlenging van Pilot5 hier:

  • Overzicht
  • 53 Nieuws van dichtbij
  • 2 Pagina's
  • 6 Agenda
  • 3 Algemene informatie

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese