Onderzoek

Onderzoek naar de waakvlam binnen Pilot 5

20 december 2022 – Vanaf de start van de pilot is er onderzoek gedaan, tijd geschreven door de Bondgenoten en data verzameld. Op basis hiervan is inzichtelijk gemaakt hoe het proces van kennismaken tot en met de afronding verloopt en welke aandachtspunten er zijn voor de verdere borging. De nadruk in onderstaande rapportage ligt op de waakvlamfase. Om hierover specifieke informatie te verzamelen zijn vier groepsessies georganiseerd met de Bondgenoten.  Daarnaast zijn er acht individuele interviews over de waakvlamfase gehouden. Deze rapportage is het resultaat van dit aanvullende onderzoek. De komende jaren zal nieuwe data beschikbaar komen over de waakvlamfase en op basis daarvan zullen er weer verdere conclusies worden getrokken.
Lees meer ›

Maatschappelijke Businesscase

10 juni 2021 – Tijdens Pilot 5 wordt er onderzoek gedaan naar de impact die Bondgenoten hebben op het leven van de gezinnen waarbij ze betrokken zijn en op de maatschappelijke gevolgen van deze betrokkenheid. Via de maatschappelijke Businesscase (mBC), die uitgevoerd wordt door Dock4, wordt deze invloed gekwantificeerd. De uiteindelijke versie van de mBC is deze maand opgeleverd en hier te lezen.
Lees meer ›

Resultaten vragenlijst Jouw Omgeving

21 januari 2021 – In Pilot 5 werken we met het digitale platform Jouw Omgeving, voor Bondgenoten is dat een must en voor de Naasten een keuze. In totaal zijn er op dit moment 22 gezinnen die er gebruik van maken. De respons vanuit de naasten op de enquete is niet groot. Diegene die wel hebben gereageerd zijn enthousiast in het […]
Lees meer ›

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese