Disclaimer

geplaatst op: 2 december 2019
laatst gewijzigd op: 11 december 2019

Pilot5.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Pilot5.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Mocht u een vraag of opmerking hebben over informatie op  Pilot5.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar c.boer@zn.nl.

Acquisitie

Sommige dienstverleners menen dat zij acquisitie kunnen plegen naar aanleiding van gegevens, bijvoorbeeld van contactpersonen, op de website. Wij stellen deze ongevraagde acquisitie niet op prijs.

Toegankelijkheid

De redactie tracht de informatie op Pilot5.nl zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor al onze bezoekers. Mocht u op deze website informatie aantreffen die bijvoorbeeld vanwege een audiovisuele handicap voor u niet toegankelijk is, laat ons dat dan weten via c.boer@zn.nl.

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese