Wat is een bondgenoot?

geplaatst op: 16 december 2019
laatst gewijzigd op: 10 juni 2021

Onafhankelijk cliëntondersteuners worden in Pilot 5 bondgenoot genoemd. Dit geeft het verschil met de reguliere ondersteuners aan. Tevens geeft het de wenselijke positie aan van waaruit in Pilot 5 gewerkt wordt.

Een bondgenoot is iemand die deelgenoot, medestander en partner is in het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin. Hierbij de regie niet overneemt en werkt aan het vertrouwen, herstel en groei vanuit een gelijkwaardige positie.

Een bondgenoot kent het vak van cliëntondersteuner. Van belang voor deze pilot is dat een bondgenoot:

  • Oordeelvrij kan luisteren.
  • Hoofd en bijzaken kan scheiden.
  • Creatief is, buiten kaders kan denken.
  • Een relatie met het gezin aangaat maar wel professional blijft.
  • Dwarsligger kan zijn.
  • Kan samenwerken met anderen om de gezinsdoelen te behalen.
  • Wil leren en reflecteren op eigen gedrag en dat van de ander.
  • Kennis heeft van de werkvelden WLZ, WMO, ZvW en Jeugdwet.
  • Bekend is met werken in het familiesysteem, familiedriehoek en/of eigen kracht conferenties.

De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de contractering en financiering van de bondgenoten. Voor de werving van bondgenoten is gecommuniceerd naar alle door CZ en Menzis gecontracteerde organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning voor de WLZ aanbieden in de regio’s waar de pilot plaatsvindt. Nieuwe organisaties alsook ZZP-ers die OCO diensten aanbieden worden geïnformeerd over pilot 5 en gewezen op de mogelijkheid om een contract voor de WLZ te sluiten met CZ of Menzis.

Er kunnen maximaal 25 bondgenoten per zorgkantoor deelnemen aan Pilot 5. Iedere bondgenoot ontmoet drie gezinnen of naasten.

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese