Wat wordt onderzocht en wie doet het onderzoek in Pilot5

geplaatst op: 18 december 2019
laatst gewijzigd op: 18 december 2019

Aan pilot5 is een onderzoek gekoppeld om te onderzoeken of de inzet van Bondgenoten voor de gezinnen en naasten het gewenste effect heeft. Het onderzoek hiernaar zal worden uitgevoerd door een onderzoeksteam verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).

Het onderzoek bij Pilot 5

Het onderzoek zal inzicht geven in hoeverre Bondgenoten erin slagen om de gezinnen te ontlasten en weer in hun kracht te zetten. Daarnaast wordt onderzocht hoe Bondgenoten zelf hun nieuwe rol ervaren. Tot slot zal het onderzoek in kaart brengen wat belemmerende en bevorderende factoren en benodigde randvoorwaarden zijn voor de inzet van Bondgenoten bij gezinnen.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beleidsmakers en zorgprofessionals te adviseren over welke ondersteuning voor naasten behulpzaam is. Daarmee kan dit onderzoek bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven van naasten.

Het onderzoek streeft ernaar om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waaruit bestaat de ondersteuning door Bondgenoten aan gezinnen?
  • Waarin verschilt de ondersteuning door Bondgenoten ten opzichte van reguliere onafhankelijke cliëntondersteuning bij gezinnen?
  • Welk effect heeft de inzet van Bondgenoten op naasten in complexe situaties?
  • Welk effect heeft het opnemen van de rol van Bondgenoot op werktevredenheid?
  • Welke belemmerende en faciliterende factoren kunnen onderscheiden worden rondom de inzet van Bondgenoten?
  • Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor de inzet van Bondgenoten?

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wordt in samenwerking tussen wetenschap en praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling gericht op empowerment van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals. De Academische Werkplaats bestaat uit een structureel samenwerkingsverband tussen 14 zorgorganisaties (Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel, Zuidwester), de belangenvereniging LFB en Tilburg University. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts zetten deze partijen zich in om wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten te verbinden.

Betrokken onderzoekers

Projectleider – prof. dr. Petri Embregts

Prof. dr. Petri Embregts geeft als bijzonder hoogleraar leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University). Vanuit de AWVB wordt praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en geïmplementeerd. Petri is als projectleider bij de uitvoering van het onderzoek rond Pilot 5 betrokken.

Senior onderzoeker – dr. Marieke Kroezen

Marieke Kroezen is als senior onderzoeker vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bij het onderzoek naar Pilot 5 betrokken. Binnen de Academische Werkplaats werkt zij aan meerdere onderzoeken rond de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking. Daarnaast is zij coördinator van de AWVB.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met dr. Marieke Kroezen via m.kroezen@uvt.nl

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese