Resultaten vragenlijst Jouw Omgeving

geplaatst op: 26 september 2022
laatst gewijzigd op: 26 september 2022

In Pilot 5 werken we met het digitale platform Jouw Omgeving, voor Bondgenoten is dat een must en voor de Naasten een keuze. In totaal zijn er op dit moment 22 gezinnen die er gebruik van maken. De respons vanuit de naasten op de enquete is niet groot. Diegene die wel hebben gereageerd zijn enthousiast in het gebruik, het helpt hen om grip te krijgen op de situatie en ook te houden.

De voorlopige resultaten geven een belangrijk inzicht in de meerwaarde die men in potentie ziet, versus de hobbels waar men nu tegenaan loopt.
Met de antwoorden die mensen hebben gegeven, en in overleg met de deelnemers die hebben aangegeven benaderd te willen worden, wordt het platform in de komende tijd verbeterd.

In onderstaand document is te zien hoe de vragen zijn beantwoord. Bij open vragen zijn alle gegeven antwoorden ook gerapporteerd.

Uitgelicht

Jouw omgeving

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief