Workshops tijdens Eindbijeenkomst Pilot 5

geplaatst op: 29 januari 2023
laatst gewijzigd op: 23 november 2022

1. Kleurrijk Ontzorgen;  Hoe doe je dat eigenlijk?

Over de spreker

Fenne Verhoeven is projectmanager bij zorgorganisatie Cordaan en richt zich op diversiteit & inclusie in het algemeen en cultuursensitief werken in het bijzonder. Met het programma Kleurrijk Ontzorgen ondersteunen zij families van thuiswonende cliënten met een verstandelijke beperking. Hierdoor houden families de zorg beter vol wat goed is voor familie en cliënt. De meeste families hebben een migratie-achtergrond. Ook binnen pilot5 ontmoeten bondgenoten gezinnen met een migratie achtergrond. Wat kunnen wij van de ervaringen van Cordaan leren.

Over de inhoud

Wij delen graag onze kennis en ervaringen vanuit het programma Kleurrijk Ontzorgen. Ook laten we zien hoe wij de communicatie hebben aangepakt met families met migratieachtergrond om de vraag achter de vraag te kunnen achterhalen. We gaan in de workshop praktisch aan de slag met referentiekaders, communicatietips en de diversiteitskoffer die we binnen Cordaan hebben ontwikkeld.

2. Het belang van samenwerken met Naasten

Over de sprekers

Sanne Giesbers, postdoconderzoeker AWVB

Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) deed onlangs o.l.v. prof. Petri Embregts onderzoek naar de inzet van een bondgenoot van naasten.

Over de inhoud

Familie en het benutten van ervaringskennis van naasten is een belangrijk onderzoeksthema van de AWVB. Deze workshop gaat in op de belangrijke rol die familie/ naasten spelen in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. De sprekers vertellen waarom inzicht in het familienetwerk en een goede samenwerking met familie waardevol is voor een goede ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. 

3. Waakvlam – Wat is het, wat kost het?

Over de spreker

Lieuwe-Jan van Eck is werkzaam bij Dock4, een organisatieadvis-bureau. Hij is de auteur van de maatschappelijke businesscase Pilot 5 Bondgenoot van Naasten. Daarnaast is hij al enkele jaren betrokken bij het programma Volwaardig Leven en de pilots die hierbinnen worden uitgevoerd.

Over de inhoud

De workshop gaat over het recente onderzoek naar de waakvlamfase. Op het moment dat gezinnen in rustiger vaarwater komen, zal de Bondgenoot de intensieve contacten langzaam maar zeker afbouwen. De waakvlam gaat dan aan. Een spannende fase. De workshop gaat over het proces van afbouwen, de waakvlamfase zelf, de cijfermatige kant en de consequenties voor de toekomst, na afronding van de pilot.  

4. Posttraumatische groei – Van klacht naar kracht!

Over de spreker

Mirjam Visser-Fuchs coacht in haar eigen praktijk Talentbloeier mensen op het snijvlak van posttraumatische groei en zingeving.
Voor de bondgenoten van Pilot 5 heeft ze een training gegeven over posttraumatische groei. Een ingrijpende gebeurtenis kan niet alleen tot klachten maar ook tot persoonlijke groei leiden. Door dit hoopvolle gedachtengoed bij de naasten te onderzoeken kunnen bondgenoten nog beter ondersteuning geven en ook zelf staande blijven in complexe situaties.

Over de inhoud

Van klacht naar kracht: Over het perspectief van posttraumatische groei in een complexe zorgcontext.

De aandacht binnen de zorg is vaak gericht op de problemen en klachten in de gezinnen en daardoor op overleven. Het perspectief van posttraumatische groei betekent dat je moeilijke situaties ook als een kans voor persoonlijke groei leert zien. Je wordt je bewust van je krachten en nieuwe mogelijkheden. Op die manier leer je gekend en ongekend potentieel herkennen en gebruiken. In deze workshop leer je iets over overlevingsreacties en de vijf groeigebieden. Je krijgt handvatten voor een nieuw perspectief op zingeving rondom ingrijpende gebeurtenissen.

 

‹ nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese