Uitnodiging: Meedenken ‘Wat als ik het niet meer kan?’

geplaatst op: 28 juli 2022
laatst gewijzigd op: 28 juli 2022

Actielijn 3 van het programma Volwaardig Leven richt zich op de naasten van mensen met een beperking. Tijdens het congres van 13 mei jongstleden, dat helaas niet door kon gaan, waren wij graag nader met naasten in gesprek gegaan.

Wat als ik het niet meer kan?

In gesprekken die er eerder vanuit Volwaardig Leven met naasten van mensen met een beperking zijn gevoerd werd duidelijk dat het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’ bij vrijwel iedereen leeft. Niet alleen ouders worstelen met de vraag wie de zorg voor hun kind over kan nemen als zij het, geheel of gedeeltelijk, nu of op een later moment niet meer kunnen. De vraag leeft ook sterk bij broers en zussen, kinderen en partners van mensen met een beperking.

Om naasten hierbij te helpen heeft het onderzoeksinstituut Nivel de opdracht gekregen van VWS om een digitale tool te ontwikkelen om naasten op weg te helpen bij het vinden van passende antwoorden op de vraagstukken die zij hebben rondom het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’.

De tool is bedoeld voor naasten die worstelen met de vraag hoe het verder moet als zij de zorg en ondersteuning gedeeltelijk of geheel niet meer zelf kunnen geven.

In nauwe samenwerking met naasten ontwikkelt het Nivel voor VWS een tool met informatie en hulp in de vorm van handreikingen, verwijzingen, literatuur, ervaringsdeskundigheid, cursussen, etc. op de vragen die naasten hebben en de dilemma’s waar zij tegenaan lopen. De tool geeft informatie, laat ook oplossingen zien en wijst de weg naar organisaties of hulpmiddelen die naasten kunnen ondersteunen met de vragen die zij hebben.

Uitnodiging

Om de tool goed aan te laten sluiten bij de behoeften van naasten, willen we naasten van mensen met een beperking van harte uitnodigen mee te denken over de vorm en de inhoud van de digitale tool. Het Nivel is op zoek naar circa 20 naasten die bereid zijn om in een uur durend telefonisch interview met hen in gesprek te gaan over het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’. De gesprekken zullen plaatsvinden in juli en augustus.

Ook zoeken ze naasten die de eerste versie van de tool na de zomer willen testen.

Uitdrukkelijk willen we niet alleen ouders, maar ook broers, zussen, kinderen en partners van mensen met een beperking uitnodigen om mee te denken over de te ontwikkelen tool. Als u interesse heeft om hieraan deel te nemen, kunt u zich aanmelden via deze link .

‹ nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Jouw omgeving

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief