Nieuws van dichtbij

Professionals kunnen vaak niet de hele olifant zien

29 januari 2023 – ‘Begin niet meteen met rennen, maar neem de tijd om goed naar de levensverhalen van gezinsleden te luisteren en probeer te begrijpen wat er echt aan de hand is’, zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. Gezinnen die kampen met multiproblematiek hebben vaak al te veel hulpverleners gezien en mooie beloftes gehoord. Lees verder op […]
Lees meer ›

Regiobijeenkomst Grensvlak Jeugdwet – Wlz

29 januari 2023 – De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. De bijeenkomsten worden georganiseerd op 13 januari (Amsterdam), 23 januari (Den Bosch) en 27 januari (Zwolle). Op het grensvlak van Jeugdwet en Wlz zien we dat er in veel regio’s nog vraagstukken spelen. Zowel voor gemeenten, als […]
Lees meer ›

Informatiekaart Deeltijdverblijf in de Wet Langdurige zorg (Wlz)

30 december 2019 – Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Nu hebben (ouders van) cliënten de keuze tussen thuis wonen (eventueel met logeeropvang) of voltijds in de instelling wonen. Vanaf 1 januari 2020 wordt een tussenvorm eenvoudiger: afwisselend een (deel van de) week thuis wonen en een (deel van de) week in een instelling […]
Lees meer ›

Klankbordgroep; Iemand die het beter weet is geen bondgenoot

18 december 2019 – Een groep professionals gaat aan de slag in Pilot 5 om de doelstelling te behalen. Bondgenoten worden gekoppeld aan gezinnen. Deze gezinnen hebben zich aangemeld en hierbij aangeven dat zij overbelast zijn of overbelast dreigen te raken. Leden van de klankbordgroep herkennen deze gezinssituaties. Ze hebben het zelf meegemaakt en doorleefd. De leden van de […]
Lees meer ›

Uitnodiging Theatervoorstelling Lastige ouders

16 december 2019 – Mensen met een beperking en een langdurige zorgvraag zijn vaak hun hele leven en op meerdere fronten aangewezen op de hulp of begeleiding van naasten. Dit heeft een grote impact op het leven van hen allebei. Hoe is het om dag in dag uit te zorgen voor iemand met een handicap? En wat doet dat […]
Lees meer ›

Deelnemers pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning pleiten voor voortzetting

16 december 2019 – Vanuit het programma Volwaardig leven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgen 450 mensen met een beperking en hun naasten, twee jaar lang een gespecialiseerde cliëntondersteuner. Zij helpen bij de organisatie van de zorg en bij aanpassingen die nodig zijn bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk, wonen, sporten etc. Daarnaast zijn zij […]
Lees meer ›

‘Bondgenoot’ als partner voor gezinnen met problemen

16 december 2019 – Bij mensen met een beperking en hun gezin stapelen problemen zich soms op, met overbelasting van gezinsleden tot gevolg. Eén van de vijf pilots voor gespecialiseerde cliëntondersteuning richt zich op deze groep met multiproblematiek. 150 gezinnen krijgen in het kader van de pilot een begeleider, een ‘Bondgenoot’. Projectleider Corine Boer: ‘Het doel is dat mensen […]
Lees meer ›
1 4 5 6

Uitgelicht

Opening Eindbijeenkomst

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief

Click to access the login or register cheese