Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Nieuws van dichtbij

Eerste versie van de maatschappelijke Businesscase

12 november 2020 – Tijdens Pilot 5 wordt er onderzoek gedaan naar de impact die Bondgenoten hebben op het leven van de gezinnen waarbij ze betrokken zijn en op de maatschappelijke gevolgen van deze betrokkenheid. Via de maatschappelijke Businesscase (mBC), die uitgevoerd wordt door Dock4, wordt deze invloed gekwantificeerd.
Lees meer ›

‘Schrijnend om te zien dat een sociaal netwerk helemaal weg kan vallen’

11 november 2020 – Eveline Schavemaker werkt voor Dock4 binnen Pilot 5 aan de maatschappelijke Businesscase. In dit interview vertelt ze over haar achtergrond, de meerwaarde van de mBC en haar ervaringen binnen Pilot 5.
Lees meer ›

Tweede voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

20 september 2021 – Op 12 oktober jongstleden heeft de verantwoordelijk minister een voortgangsrapportage over het programma ‘Volwaardig leven’ openbaar gemaakt.
Lees meer ›

Verslag Landelijk Congres Cliëntondersteuning 2020

20 september 2021 – Sinds 1 januari 2015 is cliëntondersteuning opgenomen in de Wmo. De afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de versterking van cliëntondersteuning in heel Nederland. Op 29 september stond deze editie van het congres in het teken van leren en innoveren. Dit jaar niet in een congreshal, maar via een livestream vanuit de Prodentfabriek in […]
Lees meer ›

‘Samuel dwingt ons om veel meer in het moment te leven.’

20 september 2021 – Op een zonnige dag middenin Coronatijd heb ik een online interview met Alistair Niemeijer. Samen met zijn gezin woont hij in Weesp. Alistair is universitair docent zorgethiek en Wytske Maag Darm Lever arts. Ze werkt soms ook op de spoedeisende hulp. Samen hebben ze drie kinderen; zoon Samuel (9) en dochters Millie (3) en Layla […]
Lees meer ›

Routewijzer OPaZ

22 september 2020 – Soms is het ingewikkeld om de juiste informatie te vinden. Zeker als je situatie of vraag complex is. Zoals bij de ouders van Nora, die hun ernstig gehandicapte dochter thuis verzorgen en willen weten wat er verandert als Nora 18 jaar wordt. Of Willem, die kampt met een verslaving en PTTS en steeds vaker in […]
Lees meer ›

‘Zorg moet persoonlijk zijn, er moet positieve aandacht zijn voor de klant’

15 september 2020 – Een interview met Nico Moorman, zorgexpert langdurige zorg bij het Zorgkantoor van Menzis, een van de twee Zorgkantoren die een nadrukkelijke rol spelen in het project Pilot 5, over zijn rol en motivatie in het project.
Lees meer ›

Perspectief in welzijn bij Beleefstijl Salland

28 juli 2021 – Op dinsdag 21 juli 2020 is deze eerste breed georiënteerde Zorgadvieswinkel voor kinderen en volwassenen met een (intensieve) zorgvraag en de mensen om hen heen geopend.
Lees meer ›

Uitnodiging: Meedenken ‘Wat als ik het niet meer kan?’

28 juli 2021 – Het Nivel ontwikkelt in samenwerking met VWS een tool met informatie en hulp voor naasten die worstelen met de vraag hoe verder als zij de zorg en ondersteuning niet meer (volledig) zelf kunnen geven.
Lees meer ›

‘Een voor allen, allen voor een.’

6 juli 2021 – Dit keer gaat het verhaal over Eva regelt. Eva regelt! wordt onder andere ingezet door gemeenten, bijvoorbeeld vanuit de WMO. Ook doen ze mee aan OPAZ. Eva regelt! wil met mensen haalbare doelen in kaart brengen en ze vervolgens wegwijs maken in het doolhof van regelingen.
Lees meer ›

Uitgelicht

Jouw omgeving

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief