Hoe kijken Bondgenoten naar hun rol?

geplaatst op: 2 april 2020
laatst gewijzigd op: 10 juni 2022

In februari vulden bijna alle Bondgenoten die op dat moment begonnen waren een online vragenlijst in over hun tevredenheid met hun rol als Bondgenoot. De resultaten zijn tot dusver erg positief! Hieronder worden de belangrijkste resultaten weergegeven.

Wie zijn de Bondgenoten?

Het overgrote deel van de Bondgenoten is vrouw en geboren in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de Bondgenoten is 51,6 jaar. Meer dan 80% heeft een HBO- of WO opleiding afgerond en heeft meer dan 10 jaar werkervaring. Bijna alle Bondgenoten werken op dit moment daarnaast ook nog als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Vaardigheden, variëteit en creativiteit

Bijna 9 op de 10 Bondgenoten is (erg) tevreden over hoe ze in hun rol als Bondgenoot gebruik kunnen maken van de vaardigheden die ze hebben. Ook over de variëteit die het werk hen biedt is meer dan 86% (erg) tevreden. Daarnaast geeft meer dan 76% van de Bondgenoten aan (erg) tevreden te zijn over de mate van creativiteit die ze kwijt kunnen in hun werk. Vooral de vrijheid die de rol biedt en de bredere inzet dan een OCO lijken aan de hoge tevredenheid op deze aspecten bij te dragen.

Resultaten van werk

Over de resultaten die ze in hun rol als Bondgenoot kunnen bereiken geeft 74% van de Bondgenoten aan hier (erg) tevreden over te zijn, maar bijna 1 op de 5 Bondgenoten staat hier neutraal in. Het is goed mogelijk dat het percentage ‘neutrale’ Bondgenoten te maken heeft met het feit dat Bondgenoten nog maar pas begonnen zijn met hun werk bij gezinnen en dat er dus nog weinig te zeggen valt over bereikte resultaten.

Werkbelasting/ tijd om werkzaamheden af te ronden /tijd aan administratie

Meer dan de helft van de Bondgenoten is (erg) tevreden over de werkbelasting die zij ervaren, 30% staat hier neutraal is en bijna 1 op de 10 Bondgenoten is ontevreden over de werkbelasting. Over de tijd die ze hebben om hun werkzaamheden af te ronden lopen de meningen onder Bondgenoten wat meer uiteen; 47% is hier (erg) tevreden over, 25% is neutraal en 13% is hier ontevreden over.

Tot slot vonden we één aspect waarover Bondgenoten veruit het meest negatief waren, en dat was de administratieve last die hun rol als Bondgenoot met zich meebracht. 37% van de Bondgenoten is hier ronduit negatief over, 33% neutraal en nog geen 24% van de Bondgenoten is hier (erg) tevreden over. Dit is een aandachtspunt dat gelijk is opgepakt tijdens de laatste bijeenkomsten met Bondgenoten. Gezien een groot deel van de ervaren administratieve last gerelateerd was aan het gebruik van JouwOmgeving, wordt daar tijdens de volgende bijeenkomsten extra aandacht aan besteed.

De komende maanden zal het Bondgenootschap zich ongetwijfeld verder ontwikkelen. De onderzoekers van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) blijven alles nauwgezet volgen en zullen u tussentijds blijven informeren. Als er vragen zijn over het onderzoek, kunt u altijd contact opnemen met onderzoeker Pauline Geuijen.

‹ nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Jouw omgeving

Nieuwsbrief

Vorige Nieuwsbrief